Đèn led Minh Quang

Họ Nguyễn Việt Nam làm từ thiện

Hôm nay ngày 16/2/2020 Đoàn thiện nguyện HỌ NGUYỄN VIỆT NAM phối hợp với HỌ NGUYỄN LÀO CAI đến huyện Si Ma Cai, trường Dân Tộc Nội Trú huyện Si Ma Cai. Phát khẩu Trang & Xà Phòng miễn phí cho nhân dân và học sinh của trường.

Tin Liên quan

Họ Nguyễn Việt Nam làm từ thiện

Tin Tức

Tin mới