Đèn led Minh Quang

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO
TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI NHỮNG NGƯỜI CON HỌ NGUYỄN DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỌ NGUYỄN HOÀ BÌNH LẦN THỨ NHẤT NHIỆM KỲ 2020-2025

BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HỌ NGUYỄN HOÀ BÌNH long trong tổ chức ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỌ NGUYỄN HOÀ BÌNH LẦN THỨ NHẤT, NHIỆM KỲ 2020-2025.
* THỜI GIAN : 8 giờ ngày 11 tháng 4 năm 2020
- 7 giờ đón tiếp đại biểu
- Đại biểu ở xa chủ động về từ chiều hôm trước
* ĐỊA ĐIỂM: Trung tâm Thương mại và Giải trí AP PLAZA ANH KỲ THÀNH PHỐ HOÀ BÌNH
* THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI
- BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI trân trọng kính mời tất cả những người con HỌ NGUYỄN hiện nay đang sinh sống trên địa bàn Tỉnh HOÀ BÌNH. Gồm 10 huyện, thành phố (LƯƠNG SƠN, TP HOÀ BÌNH, CAO PHONG, TÂN LẠC, LẠC SƠN, YÊN THUỶ, LẠC THUỶ, KIM BÔI, ĐÀ BẮC, MAI CHÂU).
- BTC trân trọng kính mời đại biểu là CON DÂU, CON RỂ HỌ NGUYỄN ) cùng về tham dự ĐẠI HỘI .

* LIÊN HỆ: Các đại biểu về dự ĐẠI HỘI liên hệ với BAN TỔ CHỨC theo số di động 0912661934.
BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HỌ NGUYỄN HOÀ BÌNH, BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI trân trọng kính mời những người con HỌ NGUYỄN thông báo cho dòng họ, gia đình, anh em, bạn bè, đồng nghiệp, con dâu, con rể mang HỌ NGUYỄN trên địa bàn tỉnh về dự ĐẠI HỘI đông đủ. 
* Trang phục đại hội. Nam mặc comple, đeo cavat; nữ mặc áo dài truyền thống; đầm dạ hội. Ngoài ra đại biểu nam, nữ có thể mặc tộc phục truyền thống dân tộc VIỆT NAM.
THÔNG BÁO NÀY THAY CHO GIẤY MỜI. 
Ban tổ chức trân trọng đón tiếp
THAY MẶT BAN VẬN ĐỘNG, BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
Tiến sĩ NGUYỄN HỒNG MẠC

Tin Liên quan

TIN TỨC

TIN TỨC

THƯỜNG VỤ HỘI ĐỒNG HỌ NGUYỄN VIỆT NAM THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HỌ NGUYỄN TỈNH HÒA BÌNH ››Chi tiết

THÔNG BÁO

Tin Tức

Tin mới